ทำยังไง ถ้าเรารู้สึกเกลียดใครมาก ๆ เกลียดจนคลื่นไส้

ไม่อยากเห็นหน้า ไม่อยากรู้ว่าเคยรู้จัก อยากจะลบควาทรงจำทุกอย่างที่มีอยู่

ไม่อยากจะจำว่าในชีวิตเคยรู้จักกัน

ไม่เคยรู้สึกเกลียดใครเทานี้มาก่อนเลย

มันเป็นความรู้สึกที่ยากจะอธิบายออกมาจริง ๆ

ทรมานจัง

     Share

<< เห่อออpattern >>

Posted on Mon 26 Nov 2007 23:04

Name :
Email :
URL :
Comment :
กรอกข้อมูลก่อนส่ง CAPTCHA Image
Refresh
 

               
Yours is a clever way of thkinnig about it.
Vonny   
Sun 29 Dec 2013 4:49 [39]
 

How neat! Is it really this siepml? You make it look easy.
Ann   
Sun 29 Dec 2013 2:11 [38]
 

That's an inngeious way of thinking about it.
Eddie   
Sun 29 Dec 2013 1:22 [37]
 

That kind of thikinng shows you're on top of your game
Pradip   
Mon 23 Dec 2013 2:17 [36]
 

Uneavielbble how well-written and informative this was.
Korn   
Mon 23 Dec 2013 2:02 [35]
 

It's wornedful to have you on our side, haha!
Wesley   
Mon 23 Dec 2013 1:49 [34]
 

Inlteligence and simplicity - easy to understand how you think.
Merve   
Sat 21 Dec 2013 16:41 [33]
 

I found just what I was needed, and it was ennatteinirg!
Mikaela   
Sat 21 Dec 2013 16:19 [32]
 

Thanks for coritibuntng. It's helped me understand the issues.
Solanki   
Sat 21 Dec 2013 16:11 [31]
 

Aretilcs like this are an example of quick, helpful answers.
Gordiz   
Sat 21 Dec 2013 15:45 [30]
 

Thank you so much for this arietlc, it saved me time!
Akash   
Sat 21 Dec 2013 15:35 [29]
 

I've been lokiong for a post like this forever (and a day)
Taygun   
Sat 21 Dec 2013 13:57 [28]
 

Your article petfecrly shows what I needed to know, thanks!
Dima   
Sat 21 Dec 2013 13:30 [27]
 

Wow, this is in every recpest what I needed to know.
Scott   
Sat 21 Dec 2013 12:56 [26]
 

Was totally stuck until I read this, now back up and ruingnn.
Kiran   
Sat 21 Dec 2013 12:26 [25]
 

I came, I read this article, I coenqured.
Rociio   
Sat 21 Dec 2013 11:50 [24]
 

Thnkas for taking the time to post. It's lifted the level of debate
Abdelrahman   
Sat 21 Dec 2013 2:53 [23]
 

Me and this article, sitting in a tree, L-NA--R-N-I-E-G!
Angelo   
Fri 20 Dec 2013 20:15 [22]
 

I rellay needed to find this info, thank God!
Alina   
Fri 20 Dec 2013 18:07 [21]
 

I'm grfateul you made the post. It's cleared the air for me.
Jessica   
Fri 20 Dec 2013 17:17 [20]
 

Your answer lifts the intnglileece of the debate.
Amelin   
Fri 20 Dec 2013 16:49 [19]
 

A piece of ertdiuion unlike any other!
Alison   
Fri 20 Dec 2013 16:33 [18]
 

Filaynl! This is just what I was looking for.
Dre   
Fri 20 Dec 2013 16:22 [17]
 

THX that's a great anserw!
Schantall   
Fri 20 Dec 2013 14:37 [16]
 

Dag nabbit good stuff you wheseprpnappirs!
Marcos   
Fri 20 Dec 2013 14:17 [15]
 

I liletalry jumped out of my chair and danced after reading this!
Luiz   
Fri 20 Dec 2013 14:04 [14]
 

It's great to find an expert who can exiapln things so well
Rose   
Fri 20 Dec 2013 13:50 [13]
 

The accident of finding this post has brgthiened my day
Lyudmila   
Fri 20 Dec 2013 13:24 [12]
 

Most help articles on the web are inaccurate or incrneoeht. Not this!
Gunnar   
Fri 20 Dec 2013 13:23 [11]
 

This is just the pefcert answer for all of us
Joseph   
Fri 20 Dec 2013 13:02 [10]
 

You get a lot of respect from me for writing these helpful arctelis.
Joelma   
Fri 20 Dec 2013 12:43 [9]
 

Wow I must confess you make some very treahcnnt points.
Fernando   
Fri 20 Dec 2013 12:39 [8]
 

That's a genuinely imvpsesire answer.
Geni   
Fri 20 Dec 2013 12:29 [7]
 

Posts like this make the inreentt such a treasure trove
Maricela   
Fri 20 Dec 2013 12:22 [6]
 

I'm not easily imespsred but you've done it with that posting.
Lucy   
Fri 20 Dec 2013 12:22 [5]
 

Pecreft shot! Thanks for your post!
Farman   
Fri 20 Dec 2013 12:08 [4]
 

None can doubt the veritacy of this article.
Yuko   
Fri 20 Dec 2013 11:57 [3]
 

Deep thinking - adds a new diomesinn to it all.
Nesreen   
Fri 20 Dec 2013 11:56 [2]
 

If only there were more cleevr people like you!
Sara   
Fri 20 Dec 2013 11:50 [1]
 


Calendar
Sponsors


The best template from http://www.oblog.cn